Välkommen som medlem!

Medlemskriterier

Du är välkommen som medlem i Forna normallyceister rf om du är en före detta elev eller lärare vid Svenska normallyceum, vid Ottelinska gymnasiet, högstadieskolan Svenska normallyceum eller gymnasiet Svenska normallyceum. 

Du är också välkommen som medlem om du är en före detta eller nuvarande elev eller lärare vid grundskolan Norsen eller det genom sammanslagning 1.8.2015 skapade gymnasiet Tölö gymnasium.

Du kan bli årsmedlem, donerande medlem eller ständig medlem.

Varje ansökan behandlas av styrelsen, som besluter om godkännandet och meddelar beslutet till den sökande. 


Ansökan om medlemskap

Du kan ansöka om medlemskap allra enklast här via vår kontaktblankett. Du kan också skicka e-post till föreningens sekreterare till larsjakobsson13(at)hotmail.com
eller vanlig post till
Lars Jakobsson
Fjälldalsgatan 15 B 38
00100 Helsingfors

Skriv i din medlemsansökan

  • namn
  • eventuellt tidigare släktnamn under skoltiden
  • postadress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • vilka år du varit elev eller varit/är lärare i Svenska Normallyceum, Ottelinska Gymnasiet, Högstadieskolan Svenska Normallyceum, Gymnasiet Svenska Normallyceum, Grundskolan Norsen och/eller det genom sammanslagning 1.8.2015 skapade gymnasiet Tölö Gymnasium

Så fort föreningens styrelse har godkänt din ansökan får du en skriftlig bekräftelse per post eller e-post.

Medlemsavgifter

Årsmedlem: minst 15 €/år
Donerande medlem: minst 25 €/år
Ständig medlem: minst 250 €

Betala medlemsavgiften för 2021 till föreningens konto  FI61 2001 2000 469701 i Nordea med referensnummer 1110  +  ditt namn i meddelandefältet.