Välkommen som medlem!

Föreningen Forna Normallyceister rf grundades 1947 som en förening för forna elever och lärare i Norsen som normalskola. Föreningens årsmöte år 2010 beslöt enhälligt att som medlemmar välkomna även forna elever och lärare i Norsen som samlyceum fr.o.m. år 1974 samt i Norsen som grundskolans högstadieskola och gymnasium fr.o.m. år 1977.

I samband med omstruktureringen av det svenska skolväsendet i Helsingfors 2015 beslöt föreningens årsmöte enhälligt att också välkomna alla forna elever i Grundskolan Norsen och det genom sammanslagning 1.8.2015 skapade gymnasiet Tölö Gymnasium, samt dessa skolors forna och nuvarande lärare.

Läs mera om medlemskriterierna och kom med!


Vi beviljar stipendier och understöd till Norsens och Tölö Gymnasiums elever, elevklubbar och klassresor samt ordnar givande program för våra medlemmar. Föreningen är mest känd för sitt årliga val  och firande av Årets Nors.  Det är en högt uppskattad hedersbetygelse, som varje år noteras i pressen.

Vi firade Årets Nors Björn Weckström 17.11.2022

Torsdagen 17.11.2022 firade vi Årets Nors, den världsberömde skulptören och smyckesdesignern BJÖRN WECKSTRÖM i gott sällskap och med goda drycker.

Björn är känd för sina arbeten för Lapponia Jewelry. Prinsessan Leias halssmycke i filmen Star Wars gjorde honom världsberömd. På Glogatan utanför Fazers konditori kan vi beundra hans skulptur Fazers tupp gjord till minne av firmans första logo. Björn tilldelades Pro Finlandia medaljen 1971. Hederstiteln professor fick han 1986. Han erhöll Kaj Franck-Designpriset 2013 och 2017 fick han av Italiens president utmärkelsen Cavaliere dell`Ordine della Stella d´Italia. Vi hade en på alla sätt fin kväll. Det allra bästa var givetvis att få höra Legenden Björn Weckström berätta om sitt liv, sin karriär och sina arbeten. De personliga diskussionerna i slutet av kvällen var mycket givande!