Året Nors Antti Kuronen firades 16.11.2023 

Vi firade  Årets Nors 2023 Antti Kuronen (student 1989) torsdagen 16.11.2023 i restaurang Gillet Bistro.

Antti höll en personlig och mycket givande presentation om sitt liv efter skolan och sin karriär. Den började egentligen redan i Norsen i och med den nya skoltidningen Föris, som grundades 1985.

På plats bland de drygt 30 deltagarna fanns också Jani Nåls, Ant Simons och Magnus Londen, som i tur och ordning höll ett litet hyllningstal till Antti och överöste honom med unika presenter, bl.a. ett originalexemplar av hans första artikel någonsin - i Föris, förstås! Det var nog den livligaste festen för Årets Nors genom tiderna.

Kvällens äldste deltagare skrev studenten 1955 (Kauno G. Honkanen) och den yngste 1992 (Rabbe Sittnikow). Lars Jakobsson som inskrevs i Norsen 1947 var också på plats.

VÄLKOMNA med alla ni som nu blev nya medlemmar i Forna normallyceister rf. Nästa år firar vi 160 årsjubileum!


VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Föreningen Forna Normallyceister rf grundades 1947 som en förening för forna elever och lärare i Norsen som normalskola. Föreningens årsmöte år 2010 beslöt enhälligt att som medlemmar välkomna även forna elever och lärare i Norsen som samlyceum fr.o.m. år 1974 samt i Norsen som grundskolans högstadieskola och gymnasium fr.o.m. år 1977.

I samband med omstruktureringen av det svenska skolväsendet i Helsingfors 2015 beslöt föreningens årsmöte enhälligt att också välkomna alla forna elever i Grundskolan Norsen och det genom sammanslagning 1.8.2015 skapade gymnasiet Tölö Gymnasium, samt dessa skolors forna och nuvarande lärare.

Läs mera om medlemskriterierna och kom med!


Vi beviljar stipendier och understöd till Norsens och Tölö Gymnasiums elever, elevklubbar och klassresor samt ordnar givande program för våra medlemmar. Föreningen är mest känd för sitt årliga val  och firande av Årets Nors.  Det är en högt uppskattad hedersbetygelse, som varje år noteras i pressen.