Året Nors firas igen torsdagen 16.11.2023 

Styrelsen för Forna normallyceister rf har glädjen att presentera Årets Nors 2023: Antti Kuronen. Vi alla forna norsar gratulerar varmt årets jubilar!

DU som redan är medlem i vår växande skara av medlemmar i Forna normallyceister rf välkomnas nu samtidigt till föreningens traditionella samkväm med god mat och bubblande skålningar för att fira Årets Nors och höra hans personliga presentation om sitt liv och karriär hittills. Vi möts igen i november: torsdagen 16.11.2023. Reservera alltså hela den torsdagskvällen i kalendern redan nu. Mera info följer...


Välkommen som medlem!

Föreningen Forna Normallyceister rf grundades 1947 som en förening för forna elever och lärare i Norsen som normalskola. Föreningens årsmöte år 2010 beslöt enhälligt att som medlemmar välkomna även forna elever och lärare i Norsen som samlyceum fr.o.m. år 1974 samt i Norsen som grundskolans högstadieskola och gymnasium fr.o.m. år 1977.

I samband med omstruktureringen av det svenska skolväsendet i Helsingfors 2015 beslöt föreningens årsmöte enhälligt att också välkomna alla forna elever i Grundskolan Norsen och det genom sammanslagning 1.8.2015 skapade gymnasiet Tölö Gymnasium, samt dessa skolors forna och nuvarande lärare.

Läs mera om medlemskriterierna och kom med!


Vi beviljar stipendier och understöd till Norsens och Tölö Gymnasiums elever, elevklubbar och klassresor samt ordnar givande program för våra medlemmar. Föreningen är mest känd för sitt årliga val  och firande av Årets Nors.  Det är en högt uppskattad hedersbetygelse, som varje år noteras i pressen.