Vårt arbete

Vi beviljar stipendier och understöd till Norsens och Tölö Gymnasiums elever, elevklubbar och klassresor samt ordnar givande program för våra medlemmar. Föreningen är mest känd för sitt årliga val  och firande av årets nors. Det är en högt uppskattad hedersbetygelse, som varje år noteras i pressen.Välkommen som medlem!

Föreningen Forna Normallyceister rf grundades 1947 som en förening för forna elever och lärare i Norsen som normalskola. Föreningens årsmöte år 2010 beslöt enhälligt att som medlemmar välkomna även forna elever och lärare i Norsen som samlyceum fr.o.m. år 1974 samt i Norsen som grundskolans högstadieskola och gymnasium fr.o.m. år 1977.

I samband med omstruktureringen av det svenska skolväsendet i Helsingfors 2015 beslöt föreningens årsmöte enhälligt att också välkomna alla forna elever i Grundskolan Norsen och det genom sammanslagning 1.8.2015 skapade gymnasiet Tölö Gymnasium, samt dessa skolors forna och nuvarande lärare.

Läs mera om medlemskriterierna och kom med!